Čas
06:10
Raňajky
06:40
Raňajky
07:10
Raňajky
07:40
Raňajky
08:10
Raňajky
08:40
Raňajky
09:40
Raňajky
10:00
Správy
11:00
Téma dňa
12:00
Žurnál
12:20
Šport+
12:30
Tak takto?!
13:00
Správy
13:40
Spektrum
14:00
Správy
14:30
Investujeme
15:00
Správy
15:40
Ekonomika
16:00
Žurnál
16:20
Šport+
16:45
Biznis
17:00
Správy
17:30
Tak takto?!
18:00
Správy
18:23
Počasie
18:55
Šport+
19:10
Dokument
19:50
Téma dňa
21:00
Správy
22:00
Žurnál
22:20
Šport+
22:35
Správy
23:00
Správy
06:10
Raňajky
06:40
Raňajky
07:10
Raňajky
07:40
Raňajky
08:10
Raňajky
08:40
Raňajky
09:40
Raňajky
10:00
Správy
11:00
Téma dňa
12:00
Žurnál
12:20
Šport+
12:30
Tak takto?!
13:00
Správy
13:40
Biznis
14:00
Správy
14:30
Motoring
15:00
Správy
15:40
Ekonomika
16:00
Žurnál
16:20
Šport+
17:00
Správy
17:30
Tak takto?!
18:00
Správy
18:23
Počasie
18:55
Šport+
19:10
Dokument
19:50
Téma dňa
20:00
Správy
21:00
Správy
22:00
Žurnál
22:20
Šport+
22:35
Správy
23:00
Správy
06:10
Raňajky
06:40
Raňajky
07:10
Raňajky
07:40
Raňajky
08:10
Raňajky
08:40
Raňajky
09:40
Raňajky
10:00
Správy
11:00
Téma dňa
12:00
Žurnál
12:20
Šport+
12:30
Tak takto?!
13:00
Správy
14:00
Správy
15:00
Správy
15:40
Ekonomika
16:00
Žurnál
16:20
Šport+
16:45
Biznis
17:00
Správy
18:00
Správy
18:23
Počasie
18:55
Šport+
19:10
Dokument
20:00
Správy
21:00
Správy
22:00
Žurnál
22:20
Šport+
22:35
Správy
23:00
Správy
06:00
Správy
07:00
Správy
08:00
Správy
09:00
Správy
10:00
Správy
11:00
Správy
12:00
Žurnál
12:20
Šport+
12:30
Správy
13:00
Správy
14:00
Správy
15:00
Správy
16:00
Žurnál
16:20
Šport+
16:30
Správy
17:00
Správy
17:30
Motoring
18:00
Správy
18:23
Počasie
18:55
Šport+
19:10
Dokument
20:00
Správy
21:00
Správy
21:30
Showbiz
22:00
Žurnál
22:20
Šport+
22:35
Správy
23:00
Správy
06:00
Správy
06:30
Dokument
07:00
Správy
08:00
Správy
08:10
Motoring
09:00
Správy
10:00
Správy
10:45
Spektrum
11:00
V politike
12:30
Správy
13:00
Správy
13:30
Správy
14:00
Správy
15:00
Správy
15:30
Investujeme
16:00
Žurnál
16:20
Šport+
17:00
Správy
17:30
Showbiz
18:00
Správy
18:23
Počasie
18:55
Šport+
19:10
Dokument
20:00
V politike
21:30
Správy
22:00
Žurnál
22:20
Šport+
22:35
Správy
23:00
Správy
06:10
Raňajky
06:40
Raňajky
07:10
Raňajky
07:40
Raňajky
08:10
Raňajky
08:40
Raňajky
09:40
Raňajky
10:00
Správy
11:00
Téma dňa
12:00
Žurnál
12:20
Šport+
12:30
Tak takto?!
13:00
Správy
13:40
Biznis
14:00
Správy
15:00
Správy
15:40
Ekonomika
16:00
Žurnál
16:20
Šport+
16:30
Správy
17:30
Investujeme
18:00
Správy
18:23
Počasie
18:55
Šport+
19:10
Dokument
19:50
Téma dňa
21:00
Správy
22:00
Žurnál
22:20
Šport+
22:35
Správy
23:00
Správy
06:10
Raňajky
06:40
Raňajky
07:10
Raňajky
07:40
Raňajky
08:10
Raňajky
08:40
Raňajky
09:40
Raňajky
10:00
Správy
11:00
Téma dňa
12:00
Žurnál
12:20
Šport+
12:30
Tak takto?!
13:00
Správy
13:40
Spektrum
14:00
Správy
14:30
Investujeme
15:00
Správy
15:40
Ekonomika
16:00
Žurnál
16:20
Šport+
16:45
Biznis
17:00
Správy
17:30
Tak takto?!
18:00
Správy
18:23
Počasie
18:55
Šport+
19:10
Dokument
19:50
Téma dňa
21:00
Správy
22:00
Žurnál
22:20
Šport+
22:35
Správy
23:00
Správy
TOPlistTOPlist