Čas
07:10
Martinka II
07:25
Martinka II
07:50
Trpaslíci
08:45
Regina
10:00
Malá anketa
10:55
Muchovci
11:50
Trpaslíci
12:20
Cyklopotulky
14:25
Umenie
16:20
Regina
18:45
Trpaslíci
19:05
Martinka II
19:20
Martinka II
20:10
GEN.sk
22:25
SK dejiny
23:15
Polícia
00:35
Správy RTVS
07:10
Martinka II
07:25
Martinka II
07:50
Trpaslíci
08:45
Regina
10:00
Horali
11:45
Trpaslíci
12:30
Cyklopotulky
15:10
Energetika
18:40
Trpaslíci
19:05
Martinka II
19:20
Martinka II
20:10
Família
00:25
Správy RTVS
07:20
Martinka II
07:30
Martinka II
07:50
Trpaslíci
08:30
Polícia
10:00
Energetika
10:10
Čisté vody
11:35
Dimitri
12:10
Cyklopotulky
12:50
Orientácie
13:45
Generácia
14:20
Park
14:50
Autosalón
16:20
Regina
18:35
Dimitri
18:40
Trpaslíci
19:05
Martinka II
19:20
Martinka II
22:25
Proces
00:20
Správy RTVS
01:45
ArtSpektrum
07:10
Martinka II
07:25
Martinka II
07:50
Trpaslíci
08:45
Regina
10:00
Germinie
11:40
Dimitri
11:45
Trpaslíci
12:25
Cyklopotulky
14:20
Vat
16:20
Regina
17:25
Família
17:55
Poklady.sk
18:35
Dimitri
18:40
Trpaslíci
19:05
Martinka II
19:15
Martinka II
01:15
Správy RTVS