ČT1

Etiketa

22.7.2021 od 05:20 do 05:30

Slíbili jsme si spoustu užitečných informací o společenském chování, o tom, jak se pohybovat ve společnosti. Ale co to je „společnost“? Jsem teď ve společnosti? Ano, jistě. Kdybychom teď byli v divadle, v kině, na recepci, na návštěvě nebo na plese - stále bychom byli ve společnosti. Pokaždé by platila trochu jiná společenská pravidla, ale jedno, to hlavní, by platilo vždy.

Společenské pravidlo číslo jedna zní: Ve společnosti si nejsme všichni rovni. Existují prostě lidé společensky významnější a lidé společensky méně významní.

Kdo je společensky významnější

Ve společnosti je vždy významnější žena, starší, nadřízený. Těm všem je věnována ve společnosti patřičná pozornost, jim prokazujeme úctu, dáváme jim přednost před ostatními a staráme se o to, aby měli veškerý komfort.

Společensky významnější podává ruku jako první. Žena, společensky významnější, usedá jako první. A společensky významnější dáma vstoupí do dveří jako první. Muž nikdy nenechá ženu zvedat spadlý předmět.

Představování

Zita: "Petře, dovol abych ti představila našeho generálního ředitele pana Novotného. Pane řediteli, to je Petr, můj přítel, budeme se brát."

L. Špaček: "Špatně, špatně. Kdo je společensky významnější? Určitě šéf, navíc je i starší, o důvod víc představit svého partnera nejprve jemu."

Čestnější místo

Společensky významnějším lidem, ženám, starším, nadřízeným, ale i hostům prokazujeme úctu také tím, že jim ve společnosti přenecháváme čestnější místo, a to je vždy po naší pravici. Proto správně chodí žena po pravici muže.

Marie: "Miláčku, nemohla bych jít po druhé straně?"

T. Turek: "To nejde. V televizi říkali, že žena chodí vždy po pravici muže, s tím nic nenaděláme."

L. Špaček: "Ale ano, naděláme. Pravidlo „pravé ruky“ nebudeme prosazovat vždy; jsou situace, kdy je jejich užití pro společensky významnější osobu horší, ba i nebezpečnější. Stejně dobrým důvodem pro výjimku je případ, kdyby vedle muže vpravo sedící partnerka byla na konci řady. Anebo v případě, kdyby jejím dalším sousedem byla nedůvěryhodná či nějak podivná osoba."

Schody

Společenská pravidla mají leckdy svůj původ v potřebě zajistit významnějším osobám pocit bezpečí. Proto jde do schodů i ze schodů muž vždy níž, aby mohl poskytnout ženě nebo staršímu oporu.

A pokud jde před námi do schodů mladá dívka v minisukni? Co poradíme? Neměl by muž v takovém případě přece jenom jít raději před dívkou? Ne. Bezpečnost především! Ostatně v tomto případě by byl blázen, kdyby porušil tak důležité bezpečnostní pravidlo. Ale pozor, jsme taktní, vždy jdeme tak, abychom se dámy nedotkli.

Ředitel, neředitel

Tak tedy přednost má vždy žena, starší, nadřízený. Ale co když se setkáme se všemi najednou? Máme-li přece jen pochybnosti, dáme přednost nejprve ženě a pak staršímu.

Společensky nejméně významný může být i pan ředitel, když je mladší a je muž. Věk je relativní, ale žena je znak nezpochybnitelný. Jako první půjde tedy žena. Za ní bude následovat starší pán a jako poslední půjde pan ředitel, už proto, že za týden být ředitelem nemusí, že ano? Může být třeba kuchtíkem, ne?

Podání ruky

L. Špaček: "Dobrý večer."

P. Studenovský (Zitě): "Podej jí ruku!"

Zita: "Proč? Jsem snad starší?"

Helenka: "Chcete naznačit, že já jsem starší?"

Zita: "Jak naznačit, to je snad jasné."

Helenka: "Dovolte."

Někdy prostě není jasné, kdo je společensky významnější, ale pátrat po tom rozhodně nebudeme. Trapné rozmýšlení, komu dát přednost, je horší než rychlé, pohotové a přátelské řešení, byť je jakékoli.

Opakování

Pojďme si základní pravidla zopakovat:
Žena je významnější než muž.
Starší je významnější než mladší.
Nadřízený je důležitější než podřízený - i významnější, to ví každý!
Slavná či významná osoba je důležitější.

L. Špaček: "Ale to není všechno. Do děje ještě může vstoupit lidská vůle: někdy nám společensky významnější osoba dává přednost, a jakkoli dáme najevo, že je to pro nás nepřiměřená čest, musíme tuto poctu přijmout. Jde přece o přání společensky významnější osoby."

Zdielať reláciu na Facebooku Späť na TV program
TOPlistTOPlist