Čas
09:00
Správy
09:30
Šport+
10:00
Správy
10:30
Správy
11:00
Téma dňa
12:00
Žurnál
12:30
Ekonomika
12:45
Šport
13:00
Správy
13:30
Správy
15:00
Správy
15:30
Správy
16:00
Žurnál
16:30
Ekonomika
16:45
Ekonomika+
17:00
Správy
17:30
Správy
18:00
Správy
18:15
Spektrum
19:00
Šport
19:10
Správy
19:30
Ekonomika
19:50
Téma dňa
20:45
Správy
21:00
Biznis
21:30
Motoring
22:00
Žurnál
22:30
Šport+
23:00
Správy
23:30
Téma dňa
00:30
Žurnál
09:00
Správy
09:30
Šport+
10:00
Správy
10:30
Správy
11:00
Téma dňa
12:00
Žurnál
12:30
Ekonomika
12:45
Biznis
13:00
Správy
13:30
Správy
14:00
Správy
14:30
Motoring
15:00
Správy
15:30
Správy
16:00
Žurnál
16:30
Ekonomika
16:45
Šport
17:00
Správy
17:30
Správy
18:00
Správy
19:00
Šport
19:10
Správy
19:30
Ekonomika
19:50
Téma dňa
20:45
Správy
21:00
Správy
22:00
Žurnál
22:30
Šport+
23:00
Správy
23:30
Téma dňa
00:30
Žurnál
07:00
Správy
07:30
Správy
08:00
Správy
08:30
Správy
09:00
Správy
09:30
Šport+
10:00
Správy
10:30
Správy
10:45
Spektrum
11:00
V politike
13:00
Správy
13:30
Správy
14:00
Správy
15:00
Správy
15:30
Showbiz
16:00
Žurnál
17:00
Správy
17:30
Správy
18:00
13. komnata
19:00
Šport
19:10
Týždeň
19:40
Správy
20:00
V politike
22:00
Žurnál
22:30
Šport+
23:00
Správy
23:30
Týždeň
00:00
Správy
00:30
Žurnál
09:00
Správy
09:30
Šport+
10:00
Správy
10:30
Správy
11:00
Správy
11:30
13. komnata
12:00
Žurnál
12:30
Ekonomika
13:00
V politike
15:00
Správy
15:30
Správy
16:00
Žurnál
16:30
Ekonomika
16:45
Spektrum
17:00
Správy
17:30
Správy
18:00
Správy
19:00
Šport
19:10
Správy
19:30
Ekonomika
19:50
Téma dňa
21:00
Ekonomika+
21:30
Showbiz
22:00
Žurnál
22:30
Šport+
23:00
Správy
23:30
Téma dňa
00:30
Žurnál
TOPlistTOPlist