Čas
09:00
Správy
09:30
Šport+
10:00
Správy
11:00
Správy
12:00
Žurnál
12:45
Biznis
13:00
Správy
14:00
Správy
14:30
Motoring
15:00
Správy
16:00
Žurnál
17:00
Správy
18:00
Správy
18:10
Bago
19:00
Šport
19:10
Ekonomika
19:35
TIPOS
19:40
Správy
20:00
Správy
21:00
Správy
21:25
TIPOS
22:00
Žurnál
22:30
Šport+
22:42
Bago
23:00
Správy
00:00
Správy
00:30
Žurnál
09:00
Správy
09:30
Šport+
10:00
Správy
12:00
Žurnál
13:00
Správy
14:00
Správy
14:30
Showbiz
15:00
Správy
16:00
Žurnál
17:00
Správy
18:00
Správy
18:15
Spektrum
19:00
Šport
19:10
Ekonomika
19:35
TIPOS
19:40
Správy
21:00
Správy
21:25
TIPOS
21:30
Motoring
22:00
Žurnál
22:30
Šport+
23:00
Správy
00:00
Správy
00:30
Žurnál
09:00
Správy
09:30
Šport+
10:00
Správy
11:00
Správy
12:00
Žurnál
12:45
Biznis
13:00
Správy
14:00
Správy
14:30
Motoring
15:00
Správy
16:00
Žurnál
17:00
Správy
18:00
Správy
18:10
Bago
19:00
Šport
19:10
Ekonomika
19:35
TIPOS
19:40
Správy
20:00
Správy
21:00
Správy
21:25
TIPOS
22:00
Žurnál
22:30
Šport+
22:42
Bago
23:00
Správy
00:00
Správy
00:30
Žurnál