Čas
07:55
Trpaslíci
08:30
Polícia
09:55
Energetika
10:10
Nohavice
11:15
Obedníček
11:20
Dimitri
11:45
Trpaslíci
13:30
Orientácie
14:35
Park
15:05
Autosalón
16:00
Pri mori
17:25
Família
18:35
Dimitri
18:45
Trpaslíci
00:05
Správy RTVS
01:30
ArtSpektrum
06:00
Pri mori
07:55
Trpaslíci
11:15
Obedníček
11:25
Dimitri
11:45
Trpaslíci
16:05
Pri mori
17:25
Família
18:35
Dimitri
18:45
Trpaslíci
22:25
Kinorama
22:50
Umenie
00:35
Správy RTVS